شهریور ۱۴، ۱۳۸۹

کل من علیها فان...

چرا ميرويد؟ نرويد. خارج کجاست که شما هي ميرويد. هر کدامتان بخشي از وجودمان را ميبريد. نبريد. اين که ميبريد تيکه اي از شخصيت و هويت و گند و گه من است که در وجودتان تجلي و تسلي يافته است. نبريد. بدون بيهوشي کامل و موضعي خراش ميدهيد. ميکنيد و ميبريد. نکنيد. از پارسال روند رفتنتان اينقدر سرعت گرفته است که نميدانم غصه کدام تيکه را بخورم. زخم کجا را چسب بزنم نامردها. آن لاييهايي که به شما ميزدم يا فرار مخفيانه از رستوران و عکاسي در قبرستانها را؟ باهم هماهنگ کرده ايد؟ قرار گذاشته ايد؟ برنامه است؟ خب خنديديم. ولي نرويد. خارج که فقط يکي از گزينه هاي زندگيتان بود؛ کنار هزار گزينه ديگر. کنار همه آن کتابهاي نخوانده و فيلمهاي نديده و ورزشهاي نکرده و مسافرتهاي نرفته. قرار نبود اينقدر جدي شويد و سط اين همه شوخي. چرا شد تنها گزينه تان؟ هي ميرويد. هي ميرويد. به کجايتان رسيده است که نميمانيد نامردها.

بگذاريد همان بوي جوراب باشد و لاشه سگ. بگذاريد احساس مفيد بودن اندازه همان سالي، ماهي، هفته اي يک زنگ و يک کافه بماند برايمان. پاره نکنيد. خاطره نساختيم که شما بايستيد و بشاشيد به آن. پس اين همه درخت و ديوار و بن بست و ماشين براي چيست. به خاطره چرا. به دوستي چرا. به احساسات بوي نا گرفته چرا. نشاشيد. لاشيخانه ما را خالي نگذاريد. بمانيد و لاشيگريتان را بکنيد. بگذاريد حرص همان لاشيگريتان را بخوريم. برخوردهاي چهره به چهره خود به خود کم ميشد. لازم نبود اينطوري چهره آدم را بکشيد به آسفالت و برويد. نرويد.

آدم را اينطوري خالي خالي نگذاريد. دزدها هم يک چيزهايي باقي ميگذارند. شما چرا...

همه اش مزخرف بود. برويد. به سلامت. خوش باشيد. مراقب خودتان هم باشيد. ملالي نيست جز دوري شما.

۶ نظر:

ناشناس گفت...

کنتراست جالبی داشت

ماهک گفت...

اه

وینگز گفت...

دمت گرم! سخن از دل ما گفتی

فقط تیتر عربی رو دوست نداشتم

بهنام گفت...

حرف دل منو گفتی، ولی عیب نداره بزار برن، ما بال پریدن نداشتیم، بذار اونا پرواز کنن، کی می دونه، شاید یه روز برگشتن

Helen گفت...

!
همین دیروز با یه دوست تلفنی خداحافظی کردم که داشت می رفت کانادا! نامرد! تلفنی!
بروند... بروند... از دو خط آخر خوشم آمد خیلی.

ناشناس گفت...

دلم گرفت.همه زندگیم تو فکر رفتن بودم الان گیر کردم حسابی میخوام برم تو یه جوب بالا بیارم دلم برای صدای اذان که تو کوچه ها میپیچه غش میره.