تیر ۲۰، ۱۳۸۹

از چاله تـــو چال

آهنگ جدید جمبش

شروع شد زمستون، به گــــا رفت بهارون
گل سرخ خورشيد رو می کــنـنـد ، از جلو و از کــــیون(۲)
کوهها لاله زارن، لاله‌ها چه پاره ن
تو کوهها دارن سفت ، سفت ، سفت ، کیونـــشون می ذارن(۲)
توی کوهستون، شده پاره پاره
تفنگ سفت و گندم ، چه دردی داره
توی سينه‌اش اوف اوف اوف(۲)
يه جنگل ستاره داره، اوف اوف ،يه جنگل ستاره داره
شروع شد زمستون، به گــــا رفت بهارون
گل سرخ خورشيد رو می کــنـنـد ، از جلو و از کــــیون(۲)

هیچ نظری موجود نیست: